Как да направим прессъобщение за пресата в няколко прости стъпки

Как да направим прессъобщение за пресата в няколко прости стъпки

Независимо дали сте средна или голяма медийна организация, трябва винаги да разполагате с отлично съобщение за пресата. Доброто съобщение е запомнящо се, кратко и с голяма яснота на посланието.

Какво е прессъобщение за пресата?


Прессъобщението за пресата е писмено съобщение от медийна организация до новинарска организация за дейностите и събитията на компанията, заедно с информация за събитията, времето и съдържанието на съобщението. Съобщенията за пресата се различават от новинарските съобщения по това, че съобщението за пресата не съдържа информация за самата компания. Вместо това то съдържа информация за дейностите на свързани организации и за събитията, времето и съдържанието на свързаните събития.

Защо да правите прессъобщение за пресата?


Съобщението за пресата е първата стъпка към новинарското съобщение. То е по-скоро публичната версия на събитията, отколкото частната версия. Прессъобщението за пресата често съдържа следните елементи:

– Начална дата и крайна дата

– Местоположение на събитието или дейностите

– Целта на събитието или дейностите

– Кой публикува съобщението

– Кой може да види съобщението

– Видовете медии, които могат да получат съобщението

– Определете посланието, което искате да предадете